Informacje dla zespołów szukających wydawcy / Information for bands looking for a label

Informujemy, że w chwili obecnej zasadniczo nie szukamy żadnych zespołów zainteresowanych wydaniem płyty. Ale, jeśli nagraliście dobry klasyczny materiał (death lub thrash metal), albo coś ekstremalnego (brutal death metal lub goregrind), spróbujcie szczęścia – może się dogadamy. Nie chcemy black metalu, ani żadnej mieszaniny gatunków.

Muzykę najlepiej udostępnić w serwisie streamingowym (nie będziemy nic pobierać z google drive czy innych tego typu miejsc). Minimalna długość materiału – 25 minut, bez coverów. Covery mogą zostać zaakceptowane tylko wtedy, gdy zespół udostępni pisemną zgodę od autora.

Zespół Damned Pages


Please be informed, that currently in general we are not looking for bands interested in releasing their music. But, if you recorded good classic stuff (death or thrash metal), or something extreme (brutal death metal or goregrind), try your luck – maybe we can get an agreement. We don’t want black metal or any mixture of genres.

Preferred way of sharing the music is through streaming platforms (we won’t download anything from google drive or similar places). Minimum release length – 25 minutes, no covers. We will accept covers only, when a band can provide a valid document with a consent from the author.

Damned Pages crew

pl_PLPolish