Krótka informacja dla zespołów / wydawców black metalowych / Short note for black metal bands / labels

Do wszystkich zespołów black metalowych. Nie przysyłajcie nam swoich nagrań zarówno na fizycznym nośniku jak i w formie elektronicznej. NIE JESTEŚMY ZAINTERESOWANI wydawaniem tego typu rzeczy. Jeśli nie jesteście Mayhem, Darkthrone, Marduk, Inquisition, Mgła lub zespołem z podobnej ligi, nie kontaktujcie się z nami w sprawie dystrybucji waszych rzeczy – TYM RÓWNIEŻ NIE JESTEŚMY ZAINTERESOWANI.

To samo tyczy się wydawców / distr skupionych wyłącznie na prymitywnym black metalu. NIE NAWIĄŻEMY Z WAMI WSPÓŁPRACY.

Nie odpowiemy na wasze maile czy listy, więc szanujcie czas swój i nasz, jeśli nie chcecie trafić na spam listę.

To all black metal bands. Don’t send us your records in physical or digital format. WE ARE NOT INTERESTED in releasing this stuff. If you are not Mayhem, Darkthrone, Marduk, Inquisition, Mgła or a band from the same division, don’t ask us to distribute your stuff – WE ARE ALSO NOT INTERESTED.

The same message goes to only raw black metal oriented labels / distros. WE WILL NOT COOPERATE WITH YOU.

We won’t answer your mails or letter, so don’t waste our time and yours, unless you want to get on a spam list.

Change currency
PLN Polish złoty
EUR Euro